Resurse

Clădirea Şcolii pentru Deficienţi de Vedere, foarte recent renovată, este dispusă pe 5 niveluri si dispune de:

clasa- 25 sali de clasă luminoase, dotate cu tâmplărie termopan, parchet, încălzire centrală, bănci individuale, cu multiple surse de iluminare naturală şi artificială.
Clasele sunt dotate cu diferite mijloace auxiliare la îndemâna elevilor: lupe, megascoape, la care gradul de mărire al textului este superior şi cu posibilitatea de a inversa contrastul, calculatoare etc.

- Cabinete pentru terapii specifice (educaţie perceptiv-vizuală, braille, dactilografie, psihodiagnoză, logopedie, orientare spaţială şi motorie) dotate la standarde europene.

- Sala de informatică dotată cu calculatoare cu sinteză vocală, imprimantă braille, termoformă.
Reţea de calculatoare pentru instruirea elevilor deficienţi de vedere.

-  Bibliotecă cu carţi pe suport clasic de hârtie, audio, precum şi braille (6000 de volume) – Centrul de Documentare și Informare.

- Laboratoare de:

- Cabinete de:

Oftalmologie- Sală  polivalentă (pentru spectacole, sport, întruniri etc)

- Camera de stimulare polisenzorială

- Clubul elevilor

- Sală de cultură fizică medicală şi recuperare neuromotorie, dotată cu echipamente specifice moderne.

- Teren pentru jocuri sportive

Cabinete medicale modern echipate, în care lucrează medici specialişti şi asistente care asigură starea de sănătate a copiilor.

Şcoala dispune de personal specializat, cadre didactice, personal didactic auxiliar, medici şi personal de întreţinere.