Proiecte desfasurate

PROIECTUL “URMEAZĂ-ȚI VISUL!”

Parteneriat cu Asociația Goldfish

Proiectul ”Urmează-ți visul!” are ca scop facilitarea accesului la educație a celor 200 de copii și tineri, elevi, studenți, inclusiv a celor cu deficiențe de vedere prin înregistrarea de cărți și manuale în format audio și prin consiliere și orientare profesională. Urmărim astfel, creșterea șanselor de integrare socioprofesională a tinerilor, în special, a celor cu deficiențe de vedere.

Proiectul are două părți:

Proiectul: “TERRA IZVOR DE VIAŢĂ”

Concurs realizat în cadrul Proiectului “Primăvara Şcolilor” – ediţia a XII-a, organizat  în cadrul  programului de Educaţie  Ecologică: cu ocazia ZILEI PĂMÂNTULUI - 22 aprilie 2013

MOTTO:

Uităm, uneori, că nu natura aparţine omului, ci omul aparţine naturii. Să ţinem seama de nevoile ei şi să nu distrugem echilibrul necesar supravieţuirii noastre!

Ocrotirea planetei Terra reprezintă o problemă mondială şi fiecare dintre noi trebuie să-şi asume această  responsabilitate.

MAI PUŢINĂ POLUARE, MAI MULTĂ SĂNĂTATE

Sub această deviză elevii Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Vedere din Bucureşti, au hotărât ca în anul şcolar  2012-2013 să lupte împotriva poluării mediului înconjurator prin susţinerea de referate, prezentarii PPT privind importanţa, protecţia şi conservarea mediului înconjurător, precum şi prin susţinerea concursului.

ARGUMENT:

Protejarea planetei noastre ,,TERRA”, este o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi deoarece fenomenele de poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de frontiere. Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a mediului poate declanşa o criză ecologică cu consecinţe grave. De aceea este necesară formarea conştiinţei şi conduitei ecologice prin orice demers educativ, şcolar şi extraşcolar.  Astfel, şcoala trebuie să transforme sentimentele de admiraţie faţa de frumuseţile naturii în convingeri şi deprinderi de protejarea a mediului înconjurator.

Înţelegând, menirea lor concretă în viaţă şi elevii Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Vedere din Bucureşti au înţeles că pot contribui şi ei la protejarea şi conservarea mediului.

SCOPUL  PROIECTULUI :

OBIECTIVE:

STRUCTURA  PROIECTULUI:

PERIOADA 01.04.2013 – 30.04.2013

COORDONATORII  PROIECTULUI:

ECHIPA  DE PROIECT:

BENEFICIARI:

Elevii  şi cadrele  didactice  ai  școlii participante la desfăşurarea proiectului.

EVALUARE PROIECT

MESAJUL PROIECTULUI:

Toţi cetăţenii lumii trebuie să ia măsuri rapide şi decisive legate de necesitatea protejării mediului înconjurator al Terrei.

“SĂ ÎNTINDEM MÂNA PRIETENULUI NOSTRU, PAMÂNTUL!”

Prezentari-PPT1Prezentari-PPT2Prezentari-PPT3Prezentari-PPT4Prezentari-PPT5Prezentari-PPT6Prezentari-PPT-7Concurs-Prietenii-naturiiConcurs-Prietenii-naturii1Concurs-Prietenii-naturii2Concurs-Prietenii-naturii3Concurs-Prietenii-naturii4

Proiectul: “APA IZVORUL VIEŢII”22 martie 2013

PROIECTUL:


Ziua Mondială a Ape 2013

GENERALITĂŢI:

A fost declarată cu ocazia conferinţei Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro din 22 decembrie 1992.
Prin rezoluţia A/RES/47/193 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat ca Ziua Mondială a Apei să se sărbătorească în fiecare an pe data de 22 martie.
Perioada anilor 2005-2015, a fost declarat deceniul internaţional „Apa pentru viaţă”

Protejarea planetei noastre ,,TERRA”, este o problemă care trebuie să nepreocupe pe toţi deoarece fenomenele de poluare nu cunosc distanţe şi nu ţin seama de frontiere. Ignorarea măsurilor ecologice de apărare a hidrosferei poate declanşa o criză ecologică cu consecinţe grave.De aceea este necesară formarea conştiinţei şi conduitei ecologice prin orice demers educativ, şcolar şi extraşcolar. Astfel, şcoala trebuie să transforme sentimentele de admiraţie faţa de frumuseţile naturii în convingeri şi deprinderi de protejarea a mediului înconjurator.

Ocrotirea hidrosferei reprezinta o problemă mondială şi fiecare dintre noi trebuie să-şi asume această responsabilitate.

SĂ PREŢUIM APA!

Sub această deviză elevii Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Vedere din Bucureşti, au hotărât ca în anul şcolar 2012 -2013 să lupte împotriva poluării mediului înconjurator prin susţinerea de referate, prezentarii ppt privind importanta apei, protecţia şi conservarea acesteia şi susţinerea concursului.
Înţelegând, menirea lor concretă în viaţă şi elevii Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Vedere , Bucureşti, au înţeles că pot contribui şi ei la protejarea şi conservarea mediului, îndeosebi la protecţia şi conservarea resurselor de apă.

SCOPUL PROIECTULUI:

OBIECTIVE:

PERIOADA: 01 03.2013 – 30.03.2013

STRUCTURA PROIECTULUI:

COORDONATORII PROIECTULUI:

Director – Prof.Chiliment Valerica
Prof.Geografie – Dinulescu Georgeta
Coordonator proiecte şi programe – Prof. Cazan Cosmina

ECHIPA DE PROIECT:

Profesorii: Elisabeta Truşca, Popa Ion

PARTENERI: Şcoala Nr. 95

BENEFICIARI:

Elevii şi cadrele didactice ai şcolilor participante la desfăşurarea proiectului.

EVALUARE PROIECT:

Realizarea unui album cu poze precum şi a unui CD din activitatea elevilor în urma derulării proiectului. Realizarea unor pliante cu mesaje ecologice pentru protecţia apei
Mesajul acestui proiect este acela că toţi cetăţenii lumii trebuie să ia măsuri rapide şi decisive legate de necesitatea protejării cantitative şi calitative a apei.

Sa-pretuim-apa3Sa-pretuim-apa4Sa-pretuim-apa5Sa-pretuim-apa6Sa-pretuim-apa1Sa-pretuim-apa10Sa-pretuim-apaSa-pretuim-apa9Sa-pretuim-apa8Sa-pretuim-apa11Sa-pretuim-apa12DSCF5628

Proiect ANPCDEFP România - Scriere de proeicte - 11-13 decembrie 2009 – a participat Prof. Georgiana Csetnek.

PROIECTUL “ARTA UNEŞTE SUFLETE FĂRĂ DISCIMINARE” este  demarat de KFC Romania în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al României şi Şcoala pentru Deficienţi de Vedere din Bucureşti în perioada 11-18 iunie 2010.

În cadrul proiectului patru grupe de copii de la Şcoala pentru Deficienţi de Vedere din Bucureşti, cu vârste cuprinse între 11 şi 14 ani, au putut vizita Muzeul Naţional de Artă al României şi au participat la programe culturale şi ateliere de creaţie adaptate la nevoile lor speciale. În cadrul proiectului copiilor cu deficienţe de vedere li se va inlesni dreptul de a avea acces la artă şi cultură.

Astfel, copiii vor putea atinge diverse exponate din galeriile muzeului, lucru care de obicei nu este permis, iar în cadrul atelierelor de creaţie special destinate vor lucra în lut şi vor experimenta tactil diverse materiale precum marmura, bronzul sau lemnul.

La finalul fiecărei vizite copiii au luat masa la restaurantele KFC din centrul Capitalei, unde au fost întâmpinaţi de oficialii companiei care au stat de vorbă cu ei, au încercat să îi cunoască mai bine şi să îi descopere pe fiecare dintre ei dincolo de barierele sociale şi de prejudecăţile cu care se confruntă persoanele cu astfel de deficienţe.

Printre copii, ca invitat special al KFC Romania s-a aflat si Petra Pintelei, fosta eleva a Scolii pentru Deficienti de Vedere din Bucuresti, care a fost admisa la un liceu de masa din Capitala si care, prin performantele sale, a demonstrat ca orice bariera poate fi trecuta.

Vineri, la finalul ultimei acţiuni din cadrul proiectului, copiii au dorit să le multumească în felul lor oficialilor KFC, cântându-le câteva melodii învăţate la şcoală.

Prin acest proiect KFC Romania isi doreste sa atraga atentia asupra faptului ca accesul la cultura si arta nu trebuie sa fie ingradit si tributar perceptiilor sociale.

La eveniment participă Rodica Colgiu – Profesor la Şcoala pentru Deficienţi de Vedere, Carmen Lupulet – Director de Marketing la KFC România şi Cristian Osiac – Preşedinte KFC România.

Muzeul National de Arta Muzeul  National de Arta al Romaniei - atelier de creatieElevii Scolii pentru Deficienti de VedereRestaurant KFC 1Restaurant KFC la final de proiectRestaurant KFC 2Produsele activitatii1Produsele activitatii2Produsele activitatii3

Stagiu de formare – schimb de experiență la Sonnenberg-Baar, Elveția

D-na prof. Jerescu Florence a participat în perioada 6 – 10 septembrie 2010 la un stagiu de formare, un schimb de experiență la Sonnenberg-Baar, Elveția

D-na profesoară a luat parte la activitațile desfășurate, la Școala specială pentru slab-văzători și nevăzători din Baar,în timpul orelor la unele clase de nivel primar și gimnazial.

De asemenea a vizitat Centrul de formare, Atelierele meșteșugărești  și Căminul pentru nevăzători din Horw.

Fiecare clasă are între 6-8 elevi, de care se ocupă doi profesori permanenți, totodată fiecare spațiu de învătare atribuit unei clase este împărțit în două încăperi – despărțite de un perete de sticlă – astfel încât unul dintre profesori poate lucra cu “majoritatea” elevilor, în timp ce al doilea profesor se poate ocupa în “sala de lucru” de unul sau doi elevi în mod individual (poate fi vorba ori de elevi care necesită sprijin suplimentar pentru a ajunge la nivelul celorlalți, ori de elevi cu potențial mărit cu care se lucrează intensiv)

A fost impresionată de baza materială de care dispune fiecare elev din școală, în funcție de nevoile lui: orice elev nevăzător are calculatorul lui cu voce sintetică, plus calculatorul specific cu bandă-Braille pentru autoevaluare, iar orice elev slab-văzător are calculatorul lui, alături de cate unul-două megascoape (într-o clasă).În clasele cu mai mulți nevăzători există și câte o imprimantă Braille, desigur și un copiator.

D-na prof subliniază importanța pe care elvețienii o acordă educației muzicale care li se face elevilor cu deficiențe de vedere ( în afară de o sală mare unde se află cele mai importante instrumente muzicale existau inca 3-4 săli mai mici, cu pian, pentru repetiții individuale) și faptul că se folosește kinetoterapia acvatică (in cele două bazine de înot cu apă încălzită) pentru copiii cu deficiențe motorii asociate și nu numai pentru ei.

Conducerea acordă o importanță deosebită formării deprinderilor de viață autonomă la persoanele cu dizabilități (elevii din Confederația Helvetică sunt instruiți în cadrul unor lecții anume alocate în orar cum să gătească, cum să se gospodărească, cum să meargă la cumpărături, ori la ghișeele poștale sau bancare).

Centrul-de-formareScoalascoala4scoala5imprimantaechipamente-sala-de-sportkinetoterapiescoala2Scoala3

· conştientizarea elevilor asupra importanţei pe care o are păstrarea unui mediu înconjurător nepoluat şi formarea unor deprinderi sănătoase de conveţuire în armonie şi respect cu natura

· promovarea educaţiei ecologice ca educaţie pentru dezvoltare durabilă factor esenţial în formarea personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrarii sociale.

· dezvoltarea colaborării şi cooperării între cadrele  didactice din unităţile de învăţământ implicate în proiect

· realizarea unor punţi de comunicare, prietenie între elevii participanţi la activităţile proiectului.