I.E.R. European Projects – TECH-GAME

E+http://www.ier-nl.eu/IER-TECHGAME.htm

Teaching History for Disabled Students through Digitalized Gamification Tools

Project number: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000023916

Start date: 01-11-2021 End date: 01-11-2023

Proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, finanțat de Comisia Europeană.

Principalele obiective  concrete ale proiectului sunt:

– Sprijinirea dezvoltării capacităților profesorilor de istorie din învățământul primar și gimnazial, din învățământul de masa  și cel special.

– Sprijinirea profesorilor și îmbunătățirea competențelor lor cheie prin utilizarea jocurilor  (gamificarii) la orele  de istorie;

– Crearea de software și instrumente de gamification legate de subiecte de istorie;

– Digitalizarea instrumentelor de gamification prin crearea unei platforme de jocuri și a unei aplicații mobile;

– Sprijinirea profesorilor în utilizarea și partajarea metodelor eficiente de învățare și recunoaștere a istoriei pentru elevii cu mai puține oportunități si cu cerinte educationale special (probleme vizuale, probleme de auz, probleme intelectuale și dislexie), abordând oportunitățile și implicațiile digitalizării;

– Încurajarea incluziunii elevilor  cu mai puține oportunități;

– Promovarea egalității în învățarea istoriei pentru elevii cu mai puține oportunități;

– Promovarea dialogului intercultural și consolidarea cunoștințelor și acceptării diversității în societate;

– Recunoașterea și validarea muncii profesorilor de istorie în educația non-formală și informală la nivel european, național, regional și local;

– Promovarea diversității, a dialogului intercultural și interreligios, precum și a valorilor comune ale libertății, toleranței și respectării dreptului uman și social.

Beneficiarii proiectului sunt:

Proiectul este implementat de un Consorțiul format din 6 organizații partenere:

  1. University of Applied Sciences in Tarnow, Pololia -Coordonator
  2. Școala Gimnazială Specială pentru Elevi cu Deficiențe de Vedere, România
  3. Zdruzenie Institut za Razwoj na Zaednicata, Republica Nord  Macedonia
  4. Instituto d’lstruzione Superiore Mandralisca, Italia
  5. Stichting International Excellence Reserve, the Olanda
  6. Avrupa Yenilikci Toplum Dernegi, Turcia

Rezultate finale:

Prima Întâlnire Transnațională-

UAS Tarnow –

Polonia iulie 2022

“Tech-Game”

În perioada 15-18 iulie 2022 Ssa organizat  prima întâlnire transnațională-  din Tarnow – Polonia în cadrul proiectului Erasmus + KA2„ Teaching History for Disabled Students through Digitalised Gamification Tools – “Tech-Game”, Nr  – 2021-1-PL01-KA220-SCH-000023916

În cadrul acestei mobilități s-au desfășurat următoarele activități:

Nume și prenume

ȚIGANEA CRISTINA

POLACSEK ANA MARIA