BORDERS OF TANGIBLE

MINISTERUL EDUCAŢIEI

ŞCOALA PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti Tel./ Fax.  323.65.13; 320.33.63

PROIECT ERASMUS +  ”BORDERS OF TANGIBLE”

Erasmus+ project, Key Action 2 with referent number 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873

PRIMA MOBILITATE – SLOVENIA

06/ 10.06.2022

Proiectul „Borders of tangible” este un proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, finanțat de Comisia Europeană. Implementarea proiectului a început oficial pe 1. 11. 2021. Durata proiectului este de 3 ani.

Proiectul „Borders of tangible” este implementat de un Consorțiul format din 5 organizații partenere:

1.       Centrul IRIS, Centrul pentru educație, reabilitare, incluziune și consiliere pentru nevăzători și cu vederi parțial, Slovenia – Coordonator

2.       Școala pentru elevi cu deficiențe de vedere „Veljko Ramadanović”, Serbia

3.       Școala primară „Dragan Kovačević”, Serbia

4.       Școala Gimnazială Specială pentru Elevi cu Deficiențe de Vedere, România

5.       Școala primară și gimnazială de stat pentru educație și reabilitare „Dimitar Vlahov”, Macedonia de Nord

ZIUA 1

- Recunoașterea traseului de la cazare la școală și identificarea mijloacelor de transport necesare

- Vizitarea Centrului IRIS:

- Biblioteca àcărți adaptate și braille

- Grădina senzorială

- Vizitarea școlii (săli de clasă, atelier activități gospodărești, atelier artă, laborator informatică)

ZIUA 2

- Puncte tari și puncte slabe ale proiectului

- Discuție pe baza chestionarului inițial : :

- S-a adăugat o întrebare la aplicațiile care se folosesc în realizarea materialelor tactil-pictoriale

- Propunerea pentru structura manualului / ghidului

- S-a dezbătut pe grupuri de lucru:

o au fost adăugate observațiile și comentariile participanților la structura inițială

- S-au adus clarificări cu privire la anumite aspecte ale conținutului

- Metode și mijloace de diseminare

ZIUA 3

- Mijloace și metode de adaptare a manualelor / fișelor de lucru pentru elevii ambliopi (partially sighted)

- Metode și mijloace de adaptare a cărților/fișelor braille

- Reguli generale pentru adaptarea imaginilor și pregătirea lor pentru transformarea în imagini tactile

- Enumerarea cătorva tehnici și aplicații ce pot fi utilizate în realizaera imaginilor tactile

- Ex. Aplicații: Geogebra, Graph, Inkscape

ZIUA 4

- Realizare Imagini matematice

- Slovenia folosește matricea braille în 8 puncte – după clasa a 5 a pe display braille digital, care este asigurat fiecărui elev de Ministerul Sănătății Sloven, odată la 10 ani

- Aplicația Graph à program free à https>//www.padowan.dk/àrealizarea de grafice ale unor funcții matematice

- Crearea graficelor și formulelor geometrice cu programul online GEOGEBRA àhttps://www.geogebra.org/

- Workshop àadaptare imagini tactile pentru teste de matematică

- Reprezentanta României, Filat Lavinia, a fost solicitată să comenteze calitatea imaginilor tactile realizate în timpul atelierului, fiind singurul profesor nevăzător prezent

MEMENTO:

Listă de sarcini:

- O listă, până la sfârșitul lunii iunie, cu toți participanții în proiect, cu sarcini  de muncă și competențele lor

- În următoarele 6 luni – nr. de manuale cu materiale adaptate

- Să informăm cine are acces la aceste materiale accesibilizate: doar școala specială sau și alte școli

- Lista coordonatorilor din proiect și competențele lor

- Testarea analizei materialelor adaptate (IO2) și ghidurile (IO3) făcute de către parteneri pentru că au mai mulți elevi decât partenerul din Slovenia:

o Chestionarele – analizate la Școala Dimitar Vlahov

o Manualele adaptate – centralizate la Școala Dragan Kovacevic

- Trebuie anunțat numele persoanei responsabile cu diseminarea la fiecare organizație

- Organizarea de traininguri pentru utilizatorii materialelor cu profesorii din învățământul de masă și cu alți profesori din celelalte școli de nevăzători din țară

- Toate materialele să aibă logo-ul cu UE

ROMANIA à LIDER pe ghidul metodologic pentru profesori: ”Utilizarea imaginilor tactile în timpul lecției; Strategii de explorare tactil-kinestezică + Asocierea descrierilor audio la imagini tactile.Toate materialele se inncarca pe Google drive proiect ”Borders of tangible”

ECHIPA DE PROIECT: Popa Ion, Filat Lavinia, Rusenescu Iustina

Project “Borders of tangible”

Erasmus+ project, Key Action 2 with referent number 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873

Proiectul „Borders of tangible” este un proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, finanțat de Comisia Europeană. Implementarea proiectului a început oficial pe 1. 11. 2021. Durata proiectului este de 3 ani.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Beneficiarii proiectului sunt:

Proiectul „Borders of tangible” este implementat de un Consorțiul format din 5 organizații partenere:

  1. Centrul IRIS, Centrul pentru educație, reabilitare, incluziune și consiliere pentru nevăzători și cu vederi parțial, Slovenia – Coordonator
  2. Școala pentru elevi cu deficiențe de vedere „Veljko Ramadanović”, Serbia
  3. Școala primară „Dragan Kovačević”, Serbia
  4. Școala Gimnazială Specială pentru Elevi cu Deficiențe de Vedere, România
  5. Școala primară și gimnazială de stat pentru educație și reabilitare „Dimitar Vlahov”, Macedonia de Nord