BORDERS OF TANGIBLE

Project “Borders of tangible”

Erasmus+ project, Key Action 2 with referent number 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873

Proiectul „Borders of tangible” este un proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, finanțat de Comisia Europeană. Implementarea proiectului a început oficial pe 1. 11. 2021. Durata proiectului este de 3 ani.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Beneficiarii proiectului sunt:

Proiectul „Borders of tangible” este implementat de un Consorțiul format din 5 organizații partenere:

  1. Centrul IRIS, Centrul pentru educație, reabilitare, incluziune și consiliere pentru nevăzători și cu vederi parțial, Slovenia – Coordonator
  2. Școala pentru elevi cu deficiențe de vedere „Veljko Ramadanović”, Serbia
  3. Școala primară „Dragan Kovačević”, Serbia
  4. Școala Gimnazială Specială pentru Elevi cu Deficiențe de Vedere, România
  5. Școala primară și gimnazială de stat pentru educație și reabilitare „Dimitar Vlahov”, Macedonia de Nord