Proiecte europene Erasmus +

Project “Borders of tangible”

Erasmus+ project, Key Action 2 with referent number 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873

Proiectul „Borders of tangible” este un proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, finanțat de Comisia Europeană. Implementarea proiectului a început oficial pe 1. 11. 2021. Durata proiectului este de 3 ani.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

Beneficiarii proiectului sunt:

Proiectul „Borders of tangible” este implementat de un Consorțiul format din 5 organizații partenere:

  1. Centrul IRIS, Centrul pentru educație, reabilitare, incluziune și consiliere pentru nevăzători și cu vederi parțial, Slovenia – Coordonator
  2. Școala pentru elevi cu deficiențe de vedere „Veljko Ramadanović”, Serbia
  3. Școala primară „Dragan Kovačević”, Serbia
  4. Școala Gimnazială Specială pentru Elevi cu Deficiențe de Vedere, România
  5. Școala primară și gimnazială de stat pentru educație și reabilitare „Dimitar Vlahov”, Macedonia de Nord

Proiectul “BE PROUD, BE A SCOUT”

În perioada octombrie  2019 – septembrie  2021 Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere este implicată în Parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “Be proud, Be a scout ” coordonat de  Schule Haus Widey din Germania

Echipa este completată de :

Principalele obiective:

Promovarea celor  trei principii esențiale ale cercetașilor promovate de  Sir Baden-Powell:

1.) „Construiește propriul canoe” – se oferă posibilitatea elevilor participanți să se implice activ,  să devină mai independenți și mai responsabili.

2.) „Învață prin ceea ce faci” – tinerii au posbilitatea să învețe din propriile experiențe și aventuri, obținând mai mult cunoștințe și dobândind noi aptitudini.

3.) „Iată băiatul/fetița”- activitățile sunt orientate spre identificarea nevoilor și intereselor participanților în vederea dezvoltării lor armonioase.

Proiectul are în vedere promovarea valorile creștine în rândul generației tinere .

Proiectul “ECO CHILD”

În perioada septembrie   2019 – septembrie  2021 Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere este implicată în Parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “Eco Child ” coordonat de  DIADRASTIKO EUROPAIKO SXOLEIO din Grecia

Echipa este completată de :

Obiectivele proiectului :

- protejarea mediul și utilizarea unor surse de energie alternativă

-reducerea deșeurilor

-diminuarea poluării mediului

-utilizarea responsabilă a resurselor naturale limitate

-familiarizarea cu diferitele tipuri de resurse regenerabile și moderne

-responsabilizarea tinerei generații cu privire la protejarea mediului înconjurător

Proiectul are în vedere promovarea valorilor civice și morale în rândul tinerei generații: respectarea diferențelor de opinii, prevenirea și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, promovarea respectului reciproc, construirea unui fundament pentru un parteneriat deschis și o societate democratică pe care se sprijină cetățenia activă.

SPECIAL  EDUCATION STUDENTS OVERCOME  OBSTACLES  WITH  ART  THERAPY

În perioada  2020– 2022,  Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere este implicată în Parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “ SPECIAL  EDUCATION STUDENTS OVERCOME  OBSTACLES  WITH  ART  THERAPY ” coordonat de  Klaipedos Litorinos mokykla din Lithuania

Echipa este întregită de:

Ämmuste Kool  – Estonia

Emin Emine Teoman Ozel Egitim Is Uygulama  din Turcia

Special Gymnasium & Lyceum of Athens – Greece

Istituto Professionale di Stato “Maffeo Pantaleoni”- Italy

În proiect sunt prevăzute diferite activități -  basme terapeutice, terapie prin dans și mișcare, meloterapie, drama terapie, terapie prin arte combinate.

Obiectivele proiectului :

Se dorește a se oferi  sprijin individual și psiho-emoțional elevilor cu cerințe educaționale speciale  pentru a le facilita o dezvoltare armonioasă, în vederea diminuării stresului și problemelor cotidiene din viața lor și a le permite să se bucure de o viață decentă

Profesorii implicați au posibilitatea de a face schimb de experiență cu parteneri din același domeniu, din alte țări.

Transferarea unor cunoștințe, abilități și experiențe dobândite din cooperarea transnațională .

Realizarea unor exemple de bune  practici, și inovații precum și realizarea unor soluții de terapie prin artă în vederea combaterii izolării sociale  și psihologice,

Încurajarea elevilor cu cerințe educaționale speciale de a deveni cetățeni europeni responsabili, cu dreptul la educație și dreptul de a  participa  activ în cadrul comunității și societaății din care fac parte .

Proiectul  are la baza o colaborare a partenerilor pe platforma Etwinning (https:// live.etwinning.net/projects/project/199946) , care implica 5  școli speciale  își un centru incluziv .

În cadrul proiectului se va alcătui un album foto cu instantanee din timpul activitatilor, un ebook, un set de instrumente utile in  terapia prin artă ,expozitie cu obiectele de arta realizate de elevi in cadrul proiectului

STEAM

STEAM in the secondary school with no barriers for blind and visually impaired pupils

I.E.R. European Projects – TECH-GAME

http://www.ier-nl.eu/IER-TECHGAME.htm

În perioada  2020– 2022,  Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Vedere este implicată în Parteneriatul strategic Erasmus+ cu titlul “  SPECIAL  EDUCATION STUDENTS OVERCOME  OBSTACLES  WITH  ART  THERAPY ” coordonat de  Klaipedos Litorinos mokykla din Lithuania
Echipa este întregită de
Ämmuste Kool  – Estonia
Emin Emine Teoman Ozel Egitim Is Uygulama  din Turcia
Special Gymnasium & Lyceum of Athens – Greece
Istituto Professionale di Stato “Maffeo Pantaleoni”- Italy
În proiect sunt prevăzute diferite activități -  basme terapeutice, terapie prin dans și mișcare, meloterapie, drama terapie, terapie prin arte combinate.
Obiectivele proiectului :
se dorește a se oferi  sprijin individual și psiho-emoțional elevilor cu cerințe educaționale speciale  pentru a le facilita o dezvoltare armonioasă, în vederea diminuării stresului și problemelor cotidiene din viața lor și a le permite să se bucure de o viață decentă
Profesorii implicați au posibilitatea de a face schimb de experiență cu parteneri din același domeniu, din alte țări.
Transferarea unor cunoștințe, abilități și experiențe dobândite din cooperarea transnațională .
Realizarea unor exemple de bune  practici, și inovații precum și realizarea unor soluții de terapie prin artă în vederea combaterii izolării sociale  și psihologice,
Încurajarea elevilor cu cerințe educaționale speciale de a deveni cetățeni europeni responsabili, cu dreptul la educație și dreptul de a  participa  activ în cadrul comunității și societaății din care fac parte .
Proiectul  are la baza o colaborare a partenerilor pe platforma Etwinning (https:// live.etwinning.net/projects/project/199946) , care implica 5  școli speciale  își un centru incluziv .
In cadrul proiectului se va alcătui un album foto cu instantanee din timpul activitatilor, un ebook, un set de instrumente utile in  terapia prin artă ,expozitie cu obiectele de arta realizate de elevi in cadrul proiectului