Erasmus+/ Inclutech

Erasmusx_vect_color

Proiect Erasmus + „Inclusion in Europe through Knowledge and Technolgy (Inclutech)”

Raport privind prima mobilitate – Copenhaga, Danemarca

14-16 decembrie 2015

„Inclutech” este un proiect european din cadrul  secţiunii  Erasmus+  KA2 , care  îşi propune stabilirea principiilor pedagogice şi a metodelor de lucru pentru  elevii nevăzători, slab-văzători sau  cu deficienţă de limbaj (dislexici). Este un proiect care se va desfăşura în perioada 2015-2017.

Partenerii din cadrul acestui proiect sunt : Sensus Aps şi Sinscenter Raefnaes cei doi coordonatori  din Danemarca; prima instituţie  reprezintă  o societate particulară care realizează softuri sau alte materiale adaptate persoanelor cu deficienţă de vedere, iar cea de-a doua este o instituţie de tip centru de incluziune pentru persoanele cu deficienţă asociată; în afară de cei doi coordonatori, la întrunire au participat şi:

Intrunirea s-a desfăşurat la Asociaţia Nevăzătorilor din Copenhaga , pe data de 14.12, in intervalul orar 10-18.00 .

Prima mobilitate a început prin prezentarea pe scurt a tuturor  partenerilor din proiect ; fiecare instituţie a prezentat un Power Point relevant privind scopurile, obiectivele, activitatea sau proiectele europene ale acestor instituţii. Menţionez că o parte a partenerilor participaseră la un alt proiect european de tip Leonardo da Vinci, în perioada 2013-2015.

Un alt element discutat în cadrul zilei de lucru a fost reprezentat de distribuirea sarcinilor de lucru pentru fiecare partener. Astfel se vor întocmi 6 ghiduri privind metode de lucru, principii, exerciţii  folosite  de cadre didactice în abordarea deficienţei de vedere şi a celei de limbaj; ghidurile sunt distribuite câte 2 după cum urmează: nevăzători, slab-văzători, dislexici. La elaborarea lor în format electronic vor contribui în echipă toţi partenerii.

Pentru stabilirea unor  paşi în elaborarea ştiinţifică a acestor ghiduri, în cadrul proiectului, va avea statutul de consultant, prof. dr. Micke Goldrick de la Universitatea Naţională din Irlanda( Dublin). Ghidurile vor fi concepute în aşa fel încât să fie accesibile cât mai multor categori: părinţi, elevi, profesori care lucrează cu elevi cu deficienţă, studenţi etc.

De asemenea, pentru promovarea acestor produse de proiect, dar şi pentru alte activităţi  din cadrul proiectului,  se vor desfăşura în fiecare ţară câte o conferinţă naţională în al doilea an de proiect ( 2016-2017) .

In cadrul primei mobilităţi s-au stabilit datele celorlalte întâlniri.

Produsele de proiect, dar şi activităţile din cadrul atelierelor de lucru se vor bucura de beneficiile softului Robobraille, implementat în toate ţările participante, soft gratuit, tradus şi în limba română şi care poate transforma diferite tipuri de documente ( Word, Adobe) în formate accesibile nevăzătorilor: de tip MP3, Braille, e-book.

Din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Vedere la prima mobilitate din cadrul Proiectului European Erasmus+ , „Inclutech”, au participat două cadre didactice: prof. Nora Schiopu, profesor titular de limba română şi coordonator  al proiectului şi Diana Drăghiţă, profesor educator.

17.12.2015

Prof. Nora Șchiopu

Prof. Diana Drăghiţă

Raport privind a doua mobilitate – Budapesta,Ungaria

21-23 martie 2016

„Inclutech” este un proiect european din cadrul  secţiunii  Erasmus+  KA2 , care  îşi propune stabilirea principiilor pedagogice şi a metodelor de lucru pentru  elevii nevăzători, slab-văzători sau  cu deficienţă de limbaj (dislexici). Este un proiect care se va desfăşura în perioada 2015-2017.

Partenerii din cadrul acestui proiect sunt : Sensus Aps şi Sinscenter Raefnaes cei doi coordonatori  din Danemarca; prima instituţie  reprezintă  o societate particulară care realizează softuri sau alte materiale adaptate persoanelor cu deficienţă de vedere, iar cea de-a doua este o instituţie de tip centru de incluziune pentru persoanele cu deficienţă asociată; în afară de cei doi coordonatori, la întrunire au participat şi:

Intrunirea a fost găzduită de GNW ltd. din Ungaria ; în prima zi de întâlnire au avut loc următoarele :

-         Noutăţi privind proiectul Inclutech, a prezentat Tanja Stevens

-         Programul « Robobraille » – progresul privind dezvoltarea şi accesibilizarea softului în ultimii doi ani, a prezentat Lars Christian Ballieu

-          Prezentarea materialelor pregătite de către parteneri în vederea includerii lor în ghidurile  pentru  disciplinele: matematică, limbă maternă, limba străină şi muzică : prezentare a materialelor privind ghidul adresat persoanelor nevăzătoare: materiale pentru disciplinele:  matematică, muzică, limba maternă- discuţii, sugestii privind îmbunătăţirea celor prezentate; materialele au fost susţinute de prof. Nora Schiopu de la Scoala Gimnaziala Speciala pentru Deficienti de Vedere, Bucureşti.

-         Prezentarea materialelor privind realizarea ghidului pentru persoanele slab-văzătoare: material privind dobândirea limbii străine şi a matematicii, au susţinut materialele doi reprezentanţi de la Asociaţia Subvedenti, Milano.

-         Prezentarea materialelor privind realizarea ghidului pentru persoanele care sufera de dislexie ; Au susţinut o serie de opinii Eva Gearmathy , Ungaria şi Daniela Boneva, Bulgaria.

Discuţiile au fost coordonate de către prof. Mike Goldrik de la Universitatea Nationala din Dublin, Irlanda şi de către Tanja Stevens, coordonatorul proiectului Erasmus+.

In cea de-a doua zi a proiectului au avut loc ateliere de lucru privind realizarea materialelor pentru cele trei categorii de ghiduri, precum si o discuţie privind structura Catalogului de bune practici privind incluziunea persoanelor cu deficienţe (structura catalogului a fost realizată de către instituţia din Cipru şi supervizată de către prof. Mike Goldrick.) S-au stabilit o serie de intrebari, de tip interviu, care vor fi pilotate de către coordonatori.

In final au avut loc discuţii privind următoarea mobilitate care se va  desfăşura la Ruse, in Bulgaria şi a sarcinilor care ne revin.

Din cadrul Scolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Vedere la aceasta  mobilitate din cadrul Proiectului European Erasmus+ , „Inclutech”, au participat două cadre didactice: prof. Nora Schiopu, profesor titular de limba română şi coordonator  al proiectului şi Gabriela Rada, profesor educator.

29.03.2016

Prof. Nora Schiopu

Prof. Gabriela Rada

Proiect Erasmus + „Inclusion in Europe through Knowledge and Technolgy (Inclutech)”

Raport privind a treia mobilitate –Ruse, Bulgaria

28-29 mai  2016

„Inclutech” este un proiect european din cadrul  secţiunii  Erasmus+  KA2 , care  îşi propune stabilirea principiilor pedagogice şi a metodelor de lucru pentru  elevii nevăzători, slab-văzători sau  cu deficienţă de limbaj (dislexici). Este un proiect care se va desfăşura în perioada 2015-2017.

Partenerii din cadrul acestui proiect sunt : Sensus Aps şi Sinscenter Raefnaes cei doi coordonatori  din Danemarca; prima instituţie  reprezintă  o societate particulară care realizează softuri sau alte materiale adaptate persoanelor cu deficienţă de vedere, iar cea de-a doua este o instituţie de tip centru de incluziune pentru persoanele cu deficienţă asociată; în afară de cei doi coordonatori, la întrunire au participat şi:

Intâlnirea a fost găzduită de către  Asociaţia pentru sprijinirea persoanelor cu dislexie din Ruse şi a avut loc în sala de conferinţe a hotelului Vega.

Ordinea de zi din data de 28 mai 2016 a avut următoarele puncte :

  1. Noutăţi privind stadiul proiectului, coordonatorul
  2. Prezentarea materialelor didactice  pentru realizarea ghidurilor- produse ale proiectului: prof. Nora Schiopu a prezentat două materiale privind: « Provocările predării limbii materne elevilor nevăzători » şi « Tipuri de lecţii- limba maternă »; prof. Gabriela Rada a prezentat un material privind « Rolul muzicii în viaţa  elevului nevăzător ». De asemenea au fost proiectate imagini şi filmuleţe privind activităţile muzicale desfăşurate în şcoala noastră sau de la diferite concursuri.

Două reprezentante ale Asociaţiei Nevăzătorilor din Cipru  au prezentat un material privind Ghidul de bune practici- incluziunea.

Daniela Boneva, Ruse ne- a prezentat o serie de principii privind lucrul cu elevii cu deficienţă de limbaj.

Doi reprezentanţi ai Asociaţiei Subvedenti, Italia, ne-au propus un material privind principiile de lucru si provocările întâmpinate în munca cu elevul slab-văzător.

  1. In finalul discuţiilor din prima zi, dl. Mike Goldrick de la Universitatea din Irlanda, a sintetizat materialele prezentate, trasând alte principii de lucru pentru finalizarea ghidurilor. De asemenea s-au stabilit o serie de întâlniri pe Skype pentru continuarea lucrului.

Pe 29 mai a avut loc o vizită la Scoala de Arte din Ruse, Bulgaria. Aici partenerii au avut ocazia să  cunoască activităţile didactice ale şcolii prezentate atât de dir. Instituţiei cât şi de elevii şcolii care ne-au primit în sala de clasă cu diferite activităţi. De asemenea am avut ocazia să cunoaştem doi elevi cu deficienţă de vedere, integraţi în această şcoală.

La cea de-a treia mobilitate din cadrul proiectului au participat patru cadre didactice, după cum urmează :prof. Nora Schiopu- coordonator Erasmus+, profesor titular de limba română, prof. Cristina Ioniţă, profesor de psihopedagogie-specială, prof. Gabriela Rada, profesor educator şi prof Mihaela Buliga, prof. de psihopedagogie-specială.

Prof. Nora Schiopu

Prof. Ioniţă Cristina

Prof. Gabriela Rada

Prof. Mihaela Buliga

IMG_1124-miciIMG_1156-miciIMG_1131-miciIMG_1160-mici

The minute

4th  Meeting Inclutech

Bucharest, 21-22 of November 2016

The 4th meeting of our project took place at SPDV (School for partially-sighted students) in Bucharest, Romania. All the partners were presents.

On 21 , Nora Schiopu welcomed the guests in the teachers room; Tanja Stevens  presents the agenda of the meeting and some news: the Robobraille conference in Bratislava and  Prague, some ideas about the multiplier-events. Then the coordinnator tried to contact Mike Goldrick via Skype, but without success.

At the begining, the Romanian team presents the Guide for blind: a PDF about Challanges – first language (Nora Schiopu), two documents about preparatory lessons for braille (author Carmen Avramescu) ; a PDF about „Geometric instruments” and a short movie that explain a method adapted for blind to facilitate the understanding  of square root ( Tiberiu Rosu). With the partenrs from Cyprus, we all decided that we have to add more photos, demonstrations,  exemples of application and links in the Guides for blind; Maria Kyriacou and Christina Eliadou present the Guide for blind – first language, that is almost finished.

Luca Liberalli from Italy presents to the partners a material for music – Guide for partially-sighted and Maria introduce us the Guide for first language as it is know. The parteners reveal the fact that they have to add more exemples in the guides for partially-sighted.

Daniela Boneva from Bulgary and Eva Gearmathy from Hungary presents us the Guide for Dyslexia ; there are lot of demonstrations about learning problems and proposed solutions (photos, movies) that Eva shared with us on Dropbox.

Christina Eliadou presents us the Good inclusion practice catalogue – the intellectual outputs; she asked us more photos or examples of good inclusion practice.

After the lunch, the partners were invited to visit the School for partially-sighted : the class-rooms, the braille cabinet etc; the students prepare a surprise for the guest: a short concert in the festivity room.

Lars Christensen present us the news about Robobraille program: a three years project supported by Velux Fondation in order to create a module in Slovakia and in Czech Republic. The coordinnator spoke about the interest that Universities from UK showed for Robobraille. Lars also said that the E-Learning Smart Cours need to be improve little by little.

The parteners enjoy the  social dinner.

On 22 of November, the partners talked about the multiplier-events and the dates; about the implementation of the project and the intellectual out-puts; they also talked about the dissemination plan.

Then we worked in groups and we established the strategy in order to finish the guides.

Tanja anounce that the next meeting it will be in Cyprus on 13 an 14 of March.

Inclutech Bucuresti (4)Inclutech Bucuresti (3)Inclutech Bucuresti (2)Inclutech Bucuresti (1)