Clubul ecologistilor

Denumirea proiectului - “Învățăm să ne construim un viitor mai curat”


Obiective:
  1. Cunoașterea factorilor  care afectează mediul natural precum și sănătatea și chiar viața oamenilor – abordare inter și intra disciplinară (fizică, chimie, biologie, tehnologie)
  2. Construirea unui club al ecologiștilor structurat la nivelul fiecărui an gimnazial;
  3. Familiarizarea elevilor cu legislația și căile legale de-a susține o cauză ecologică
  4. Transpunerea cunoștințelor cumulate în mesaje ecologice materializate în afișe, bannere, pliante, obiecte publicitare menite să sensibilizeze opinia publică;
  5. Organizarea unor concursuri la nivel de clasă, an de studiu, școală;
  6. Colectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile
Grupul  țintă:
Echipa participantă:

Coordonator:

Colaboratori:

Etapele proiectului:

Pe data de 1 octombrie 2010 - s-a înființat Clubul ecologiștilor din Școala pentru Deficienți de Vedere, București

Structurarea activității clubului la nivelul fiecărui an gimnazial.

Minicluburile ecologiștilor:

Pe data de 21 februarie 2011Finalizarea cursurilor la nivelul fiecărei clase

Pe data de 25 aprilie 2011Finalizarea concursului la nivelul fiecărui an de studiu

Pe data de 23 mai 2011Finalizarea concursului la nivelul școlii

Pe data de 6 iunie 2011 - Prezentarea bilanțului activității clubului. Festivitatea de premiere în prezența unor invitați din Primăria Sectorului 2, profesori și elevi din alte școli, părinți.

Modalități de evaluare

Prima activitate a Clubului ecologiștilor este:

Citește pe site mai multe detalii despre concurs – http://laptescolar.ro/concurs-cu-premiiORDINUL „CAVALERII APELOR”

Descrierea acţiunii „Învăţăm să economisim apa”


Profesor coordonator: Eremia Dalia

Profesori colaboratori: Bratu Elena, Bebereche Georgeta

Profesori invitaţi: Lincă Nicolae, Popa Ion

Alţi invitaţi: părinţi, asistenta de la cabinetul medical, infirmiera de la grădiniţă.

Miercuri 23.03 2011 a avut loc o nouă acţiune a Clubului ecologiştilor, Ordinul „Cavalerii Apelor”.

Acţiunea a încheiat un ciclu de etape desfăşurate la nivelul claselor a V-a A şi B, clase ale căror elevi au demonstrat că merită să facă parte din Ordinul „Cavalerii Apelor”.

Etapele preliminare ale acestei acţiuni au constat în:

Prima etapă: Predarea noţiunilor legate de importanţa apei; informarea elevilor referitor la situaţia mondială a resurselor de apă potabilă şi a riscurilor de diminuare a acestor resurse prin poluarea şi risipirea lor de către oameni.

A doua etapă: Analizarea modalităţilor prin care putem economisii resursele de apă.

A treia etapă: Elevii s-au documentat din surse media şi şi-au completat informaţiile  primite la cursul de Educaţie tehnologică. Această etapă s-a încheiat cu :

-       formularea unui mesaj militant prin care elevul să demonstreze că a înţeles importanţa temei;

-       realizarea unui afiş sau a unei planşe prin care elevii să dovedească spirit militant pentru protejarea „aurului albastru”.

A patra etapă: Acţiunea din data de miercuri 23.03 2011care a avut două coordonate:

A – evaluarea cunoştiinţelor dobândite de elevi în etapele preliminare acţiunii;

Pentru această parte a acţiunii s-a folosit o metodă modernă de evaluare, evaluarea în echipă, fiecare profesor evaluând gradul în care elevii şi-au însuşit noţiuni despre:

– importanţa apei; evaluator d.na Bebereche;

– sursele de poluare şi cele de risipire ale apei de către oameni; evaluator d.na Bratu;

– modalităţile de prevenire a poluării şi risipei de apă; evaluator d.na Eremia.

B – fixarea cunoştiinţelor teoretice prin formarea de abilităţi practice de economisire a apei. Pentru această parte a acţiunii am plecat de la două premize:

– cel mai bine înveţi atunci când încerci să-i inveţi pe alţii;

– abilităţile (de orice fel) este bine să le formăm copiilor de la vârste cât mai mici.

Prin urmare, elevii claselor a V-a A şi B i-au învăţat pe copiii de la grădiniţă să se spele economic pe mâini. La început, Andreea, elevă a clasei a V-a A l-a ajutat pe Robert, prichindel de grădiniţă, să se spele pe mâini la lighean, turnându-i apă cu cana şi învăţându-l să se spele economic. Prin alegerea metodei de spălare pe mâini la lighean s-a putut stabili vizual un algoritm de economisire a apei, algoritm uşor de aplicat şi în cazul duşurilor coporale sau spălării vaselor.

În ultima parte a acţiunii, fiecare copil de grădiniţă a fost însoţit de Cavalerii Apei la baie şi au fost învăţaţi să aplice algoritmul de spălare economică pe mâini, ajutându-i să-şi formeze de mici această abilitate.

Acţiunea s-a încheiat cu o mică trataţie prin care noi, profesorii organizatori, ne-am răsfăţat elevii, părinţii şi profesorii invitaţi.

S-a băut apă şi numai apă!!!

(Vizualizați albumul foto)