Informatii

Anunț organizare concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedre din unitate.

Anunt organizare concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedre din unitate. (apăsați pe link penru a descărca documentul pdf)

Categoria: Informatii, Noutati

Anunț concurs ocupare posturi contractuale vacante

Apăsați pe linkul de mai jos pentru a descarca / vizualiza documentul:
Anunț concurs ocupare posturi contractuale vacante

Categoria: Informatii, Noutati

Susținerea problelor de aptitudini/ a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/ modernă

Susținerea problelor de aptitudini (apasă pe link pentru a descărca fișierul pdf)

Categoria: Informatii, Noutati

Înscrierea în clasa pregătitoare

Înscrierea în clasa pregătitoare la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere se face pe baza CERTIFICATULUI DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ eliberat de CMBRAE/CJRAE.

Categoria: Informatii, Noutati

Informații despre înscrierea în clasa pregătitoare an școlar 2022-2023

Pentru anul școlar 2022-2023 Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere are prevăzută și aprobată, în planul de școlarizare, 1 clasă pregătitoare cu 6 locuri.

Categoria: Informatii, Noutati

Formulare

Categoria: Informatii, Noutati

Contract de servicii

Categoria: Informatii, Noutati

Fișă de achiziții

Categoria: Informatii, Noutati

Strategie de contractare pentru atribuirea contractului de furnizare ”Servicii de livrare a mâncării”

Categoria: Informatii, Noutati

Caiet de sarcini

Categoria: Informatii, Noutati