Informatii

Rezultatele examenului de promovare

Anunt Stoian

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

LISTA ELEVILOR REÎNSCRIȘI LA GRUPA DE PREȘCOLARI

AN ȘCOLAR 2017-2018

  1. BARBU ALEXIA MARIA
  2. FRÂNCU ALBERT CHRISTIAN
  3. FRUMUȘANU CEZAR ANDREI
  4. IANCU MIHAI LUCIAN
  5. MUZURU BIANCA JASMINA
  6. VOICU ROBERT IONUȚ

DUPĂ PERIOADA DE REÎNSCRIERE ȘI PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE LA GRUPA DE PREȘCOLARI, AU RĂMAS 2 LOCURI LIBERE, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018.

DIRECTOR,

PROF. CAZAN COSMINA IRINA


Anunț Promovare Treapta Analist I poate fi descărcat/vizualizat aici

Procedura operationala

privind repartizarea copiilor pe locurile disponibile,

in a II-a etapa de inscriere in clasa pregatitoare,

an scolar 2017 – 2018

Procedura operationala poate fi descarcata/vizualizata aici

Numarul de locuri disponibile pentru clasa pregatitoare in anul scolar 2017-2018 este de 6 locuri.


1101

1102

Varianta 2 - Proba scrisa baremCentraliyator proba scrisaCentralizator reyultate proba practica

Anunt-Angajare-p1Anunt-Angajare-p2Concurs - ocupare post SecretarConcurs - ocupare post BibliotecarConcurs pentru ocuparea posturilor vacante

anunt1

anunt2

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2016

Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2016- 2017

1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:

Unitatea de învaţământ

Sectorul

Adresa unităţii de învăţământ

Site-ul unităţii de
învăţământ

Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2016 – 2017

Străzi / adrese arondate

Clasa pregatitoare

Clasa I

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

2

STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2 www.spdv.ro

1

2

Nu are circumscriptie, copiii sunt înscriși pe baza certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CMBRAE./CJRAE

2. Informaţii cu privire la numărul de telefon TelVerde instituit la nivelul inspectoratului şcolar.

Începând cu data de 22.02.2016, părinţii şi alte persoane interesate pot să obţină, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.

3. Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.

Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare1 (6)Clase pregatitoare1 (2)

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ”ZILEI PORȚILOR DESCHISE”

NR. Crit UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT INTERVAL ORAR DATA RESPONSABIL, (nume și prenume – funcția)
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

9-14

01.03.2016

Director

Cazan Cosmina Irina

Programul de completare a cererilor de înscriere în învățământul primar

30.03 – 08.04.2016

Luni – vineri – 8-20

Sâmbătă – 9-13

p4 - 0004

p2 - 0003

p2 - 0002p1

anunt-site

Dosar

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2015

Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2015- 2016

1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:

Unitatea de învaţământ

Sectorul

Adresa unităţii de învăţământ

Site-ul unităţii de
învăţământ

Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2015 – 2016

Străzi / adrese arondate

Clasa pregatitoare

Clasa I

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

2

STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2

www.spdv.ro

2

2

Nu are circumscriptie, copiii sunt înscriși pe baza certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CMBRAE./CJRAE

2. Informaţii cu privire la numărul de telefon TelVerde instituit la nivelul inspectoratului şcolar.

Începând cu data de 16.02.2015, părinţii şi alte persoane interesate pot să obţină, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.

3. Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.

Clasa pregatitoare 1Clase pregatitoare 1Clase pregatitoare1 (2)

Clase pregatitoare1 (3)Clase pregatitoare1 (6)Clase pregatitoare 2

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII ”ZILEI PORȚILOR DESCHISE”

NR. Crit UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT INTERVAL ORAR DATA RESPONSABIL, (nume și prenume – funcția)
1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE VEDERE

8-16

18.02.2015

Ali Mehmed – Ianculescu Maria- Gabriela – Profesor Psihopedagog

Programul de completare a cererilor de înscriere în învățământul primar

23.02 – 13.03.2015

Luni – vineri – 8-20

Sâmbătă – 9-13

Anunt Concurs secretarAnunt_SPDVanunt1

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2014

Informarea părinţilor cu privire la procesul de înscriere a copiilor în învăţământul primar (clasa pregătitoare), pentru anul şcolar 2014 – 2015

1. Informaţii cu privire la circumscripţiile şcolare corespunzătoare unităţii de învăţământ:

Unitatea de învaţământ

Sectorul

Adresa unităţii de învăţământ

Site-ul unităţii de
învăţământ

Numarul de clase propuse pentru ÎNSCRIEREA în anul şcolar 2014 – 2015

Străzi / adrese arondate

Clasa pregatitoare

Clasa I

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

2

STR. AUSTRULUI NR. 33, SECTOR 2

www.spdv.ro

2

0

Nu are circumscriptie, copiii vin de la CJRAE/CMBRAE.

2. Informaţii cu privire la numărul de telefon TelVerde instituit la nivelul inspectoratului şcolar.

Începând cu data de 24.02.2014, părinţii şi alte persoane interesate pot să obţină, gratuit, informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar.

3. Fotografii ale spaţiului în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare.

Clasa pregatitoare1Clasa pregatitoare1Clasa pregatitoare1Clasa pregatitoare2Clasa pregatitoare2Clasa pregatitoare2

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

Str. Austrului nr.33, sector 2, Bucureşti, Tel./ Fax. 021.323.65.13; 021.320.33.63; deficienti_de_vedere@yahoo.com; www.spdv.ro

Criterii specifice

de departajare pentru clasa pregatitoare si clasa I, pentru anul școlar 2014 – 2015

aprobate în Consiliul de Administraţiei din data de …………

Nr. Crt.

Criteriul specific

Documente justificative

1.

Deficienta vizuala si deficiente asociate acesteia Certificat de Orientare Scolara eliberat de CMBRAE / CJRAE

2.

3.

4.

5.

DIRECTOR,

Prof. Cazan Cosmina Irina

PLAN DE ȘCOLARIZARE AN ȘCOLAR 2013-2014

Dați click pe imagine pentru mărire.

Plan de scolarizare la invatamantul primar si gimnazial

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE, ETAPA A II-A, AN ŞCOLAR 2013-2014

I. DISPOZIŢII GENERALE
SCOPUL
Prezenta procedură stabileşte modul în care se organizează şi se desfăşoară înscrierea în clasa pregătitoare, etapa a II a, pentru anul şcolar 2013-2014, de către unităţile de învăţământ cu clase de nivel primar din Municipiul Bucureşti.
DOMENIUL DE APUCARE
Prezenta procedură se aplică în unităţile de învăţământ preuniversitar cu clase de nivel primar din Municipiul Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ, constituite conform art. 53 (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014.
DOCUMENTE LEGISLATIVE DE REFERINŢĂ
Prezenta Procedură a fost întocmită în baza următoarelor documente legislative şi urmăreşte aplicarea prevederilor cuprinse în aceste documente.

Art. 26. – (1) După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere depuse pentru a doua etapă de înscriere, unităţile de învăţământ analizează şi soluţionează cererile părinţilor, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. “

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE ETAPA a II-a

Art. 1, (1) în data de 7 mai 2013, unităţile de învăţământ cu clase de nivel primar, care au locuri disponibile pentru etapa a II-a de înscriere, vor afişa la avizierul şcolii şi pe site-ui propriu :

(2) Prezenta procedură va fi comunicată prin afişare şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, ( www.ismb.edu.ro), conform art. 26 (2) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar.
Art. 2. În etapa a II- a, înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se realizează de către unităţile de învăţământ, în perioada 8-17 mai 2013.
Art. 3. Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile după prima etapă nu pot primi cereri tip de înscriere pentru etapa a doua.
Art. 4. Pentru înscriere, părinţii/tutorii legali ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă, completează o nouă cerere-tip de înscriere (anexa 1 la prezenta procedură) şi o depun la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, în ordinea descrescătoare a preferinţelor.
Art. 5. Pe lângă cererea-tip, părintele/tutorele legal poate depune la unitatea de învăţământ:

Art. 6. Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie din cele trei opţiuni exprimate, în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere.
Art. 7. După validare, Comisia de înscriere de la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ va analiza, pe baza documentelor depuse la dosar, îndeplinirea criteriilor generale şi/sau a celor specifice, avizate de ISMB şi aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ.
Art 8. Ocuparea locurilor disponibile la unitatea de invatamant la care a fost depusa cererea pentru etapa a IT-a de înscriere se face în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, generale şi specifice, conform articolului 10 din Metodologie.
Art. 9 . Departajarea după criteriile specifice pentru unitatea aflata pe a cea de a doua poziţie din cele trei opţiuni, respectiv pentru a treia, se face la nivelul unităţilor de învăţământ astfel:

(1) Preşedinţii/ membrii comisiilor de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ predau Comisiei Municipiului Bucureşti de coordonare a înscrierii în învăţământul primar , prin inspectoratele de sector, toate dosarele nesoluţionate la nivelul unităţii de învăţământ (opţiunea 1), pe baza unui proces verbal de predare – primire. (anexa 2)

(2) Comisiei Municipală de coordonare a înscrierii în învăţământul primar direcţionează dosarele (documentele justificative ) către şcolile aflate pe a doua poziţie din cele trei opţiuni; preşedinţii/ membrii comisiilor de înscriere de la nivelul şcolilor preiau aceste dosare pe baza procesului verbal. (anexa 3)

(3) Ocuparea locurilor la aceasta unitate de învăţământ ( opţiunea 2) se realizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, generale şi specifice, în conformitate cu art. 10 din metodologia de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014.

(4) Preşedinţii/ membrii comisiilor de înscriere de la nivelul unităţilor de învăţământ predau Comisiei Municipiului Bucureşti de coordonare a înscrierii în învăţământul primar, prin inspectoratele de sector, toate dosarele nesoluţionate la nivelul unităţii de învăţământ (opţiunea 2), pe baza unui proces verbal de predare-primire, (anexa 4)

(5) Comisia Municipală de coordonare a înscrierii în învăţământul primar direcţionează dosarele (documentele justificative) către şcolile aflate pe a treia poziţie din cele trei opţiuni; preşedinţii/ membrii comisiilor de înscriere de la nivelul şcolilor preiau aceste dosare pe baza procesului verbal. (anexa 5)

(6) Ocuparea locurilor la aceasta unitate de învăţământ (opţiunea 3) se realizează în ordinea stabilită prin aplicarea criteriilor de departajare, generale şi specifice, în conformitate cu art.10 din metodologia de înscriere in învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014.

(7) După departajarea în funcţie de criteriile specifice de către comisia de înscriere de la nivelul unităţii de învăţământ, se completează în aplicaţia informatică datele candidaţilor admişi.

(8) Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

(9) Locurile rămase libere la finalul etapei a doua de înscriere în învăţământul primar vor fi afişate pe site-ul 1SMB. ( www.ismb.edu.ro).
(10) Dosarele nesoluţionate de şcolile aflate pe a treia poziţie sunt transmise la Comisia Municipală de coordonare a înscrierii în învăţământul primar, (anexa 6)
Avt. 10. Copiii care nu au fost înmatriculaţi sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere vor fi repartizat de către Comisia Municipiului Bucureşti, conform ari. 31 (1) (2) (3) din metodologia de înscriere, în perioada 27-31 mai 2013.

III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 11. Preşedintele Comisiei Municipiului Bucureşti de coordonare a înscrierii copiilor în învăţământul primar va delega membrii comisiei pentru controlul şi îndrumarea activităţii comisiilor de înscriere din unităţile de învăţământ.
Art. 12. Prezenta procedură a fost aprobată cu nr 9734/30.04.2013 şi intră în vigoare la data de 8 mai 2013, fiind transmisă unităţilor de învăţământ cu nivel primar, în vederea luării măsurilor legale ce se impun şi aplicării întocmai a prevederilor ei.

SITUAŢIA LOCURILOR DISPONIBILE DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

12 locuri disponibile pentru clasa pregătitoare

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN SCOALĂ

1. Certificat orientare şcolară (copie)

2. Certificat handicap (copie)

3. Certificat de naştere copil (copie)

4. Copie acte de identitate parinţi

5. Copie acte căsătorie sau divorţ

6. Copie acte spaţiu

7. Adeverinţă de venit cu salariul specificat

8. Situaţia juridică a copilului (tutelă, curatelă, plasament, adopţie, dacă este cazul)

9. Copie după certificatul oftalmologic A5 (dacă îl are)

Director,

Prof. Cazan Cosmina

GHIDAREA PERSOANELOR CU DEFICIENȚĂ DE VEDERE

Ghidarea-persoanelor-cu-deficienta-de-vedere